газови кондензационни котли THERM

В резултат на все по високите изисквания за икономия на природни ресурси и по-малко вредни емисии в атмосферата фирма Термона има удоволствието да Ви представи своята серия кондензационни газови котли.thermona3SKU: THERM 28 KD, 28 KDC, 28 KDZ Категория:
Обща информация

Газовите стенни кондензационни котли THERM, от серията PREMIUM CONDENS са предназначени, както за отопление, така и за загряване на БГВ. Широкият диапазон на мощност ги прави много подходящи, както за малки , така и за по-големи жилища. Предлагат се във вариант с проточно загряване на БГВ / THERM 25 KDC /, както и с монтаж на външен обемен бойлер / THERM 18.25.35 KDZ /. Моделите THERM 18,25,35 KDZ 5  се предлагат със вграден бойлер 50 л.

 

Напълно автоматизираната работа на котлите се обезпечава от вградената автоматика с микропроцесорно управление и просто обслужване. Благодарение на това температурата в отопляемите помещения може да се регулира чрез присъединяване на стаен термостат или външна сонда. В същото време автоматиката управлява всички контролни и предпазни функции на котела. Благодарение на много доброто техническо решение котлите работят в широк диапазон на мощност/7-28 кВт/ и автоматично се приспособявт към нуждите на отоплителната система.

 

Използване принципа на конденза

therm-28-kd-28-kdc-28-kdz__1Правилното използване на енергията на нашата планета става все по-актуално. Енергията, необходима за нашия живот, ние откриваме по правило от естествени източници, които са ограничени. Ето защо, ние трябва да ги използваме разумно и пестеливо. В същото време, високите изисквания за качеството на въздуха, който дишаме кара проектантите да разработват оборудване опазващо околната среда. В този контекст, тенденциите на най-новите разработки на газови котли са насочени към намаляване на потреблението на газ и намаляване наизхвърлянето в атмосферата вредни емисии.

Кондензационната технология е една голяма стъпка напред в тази посока и дава възможност за същия топлинен комфорт и БГВ, при по-ниско потребление на с газ с 30%. В същото време вредните емисии NOx и 00 които се изхвърлят в атмосферата намаляват с до 70% в сравнение с конвенционалната топлина техника.

Класическите котли използват топлината от изгарянето на гориво и чрез топлообменник, тази топлина се предава в отоплителната вода. При това изгаряне се отделят газове с температура от около 120 °С. По време на изгарянето на въглеводород протича химична реакция, в резултат на която си образува вода, която незабавно се превръща в пара. Тя без полза излиза навън и изхвърля до 11 % (природен газ), енергия (топлина). Целта на кондензационната технология е използването на топлинната енергия чрез охлаждане на парите в специален топлообменник и подаване на допълнителна топлина към водата за отопление. Такава енергия можем да получим при такова охлаждане на продуктите на горене, когато водната пара съдържаща се в дима кондензира т.е. при температура на отоплителната вода под точката на оросяване – около 57 °С. Максимален ефект на кондензационната техника е възможен, когато се използва за подово отопление или система с радиатори с по-голяма площ.

 

Как се достига ефективност по-голяма от 100%?

therm-28-kd-28-kdc-28-kdz__2При изчисляване на ефективност за максимално използване на енергията на горивото приемаме „топлотворността“ на горивото. Съществува и величина, харектеризираща енергията на горивото, която се нарича „топлина на изгаряне“. Тя също така включва енергията от водната пара, съдържаща се в дима (за природен газ е 11 %), която може да бъде получена при кондензация. Ако кондензационното оборудване може да получи енергията от водната пара (кондензационна топлина), по обичайната методика на изчисление може да се получи резултат по-висок от топлотворността на газа, т.е. ефективност по-висока от 100%.

 

Как да се използват предимствата на кондензационната техника?

Известно е, че колкото по-ниска е температурата на отоплителната система, толкова по-голяма е възможността за използване на принципа на кондензацията. При експлоатация на кондензационен котел в работен режим при температура 80/60 °С, протича минимална кондензация на водната пара и ефективност на котела се колебае около 98%. При тази разлика, ефективност в сравнение с класическия /конвенционален/ котел /92%/ не е така голяма. Различна ситуация е при понижена температура на отоплителната система, например до 50/30°0. Тогава с пълна сила ще бъде използван кондензационният режим на котела, ще протича значителна кондензация на водна пара и ефективността достига 106%. Като резултат от това за най-пълно и ефективно използване на кондензационния котел трябва да се избират по-ниски работни температури на отоплителната система. На тези условия отговаря системата „подово отопление“. При желание да се използва този принцип в система с радиатори е необходимо да се понижат изчислените температури на отоплителната система, което ще постигнем като увеличим площта на радиаторите.

 

Технически характеристики
параметър ед. 28 KD 28 KDC 28 KDZ

Вариант на изпълнение

турбо турбо турбо

Гориво

природен газ природен газ природен газ

Макс. топлоотдаване при  ΔТ=80/60 C

кВт

26 26 26

Макс. топлоотдаване при  ΔТ=50/30 C

кВт

28 28 28

Мин. топлоотдаване при  ΔТ=50/30 C

кВт

5 5 5

КПД

%

98 – 106 98 – 106 98 – 106

Клас NOx

5 5 5

Дебит на водата при ΔT=30 C

л/мин.

12

Обем на димни газове

г/сек.

3.1 – 14.7 3.1 – 14.7 3.1 – 14.7

Електрозахранване

V/Hz 230/50 230/50 230/50

Електрическа мощност

Вт

150 150 150

Габарити: вис./шир./дълб.

мм

800/450/370 800/450/370 800/450/370
Запитване

Моля попълнете данните по-долу

  • 2 + 1 =