Обемни бойлери

бойлери с косвено подгряване на БГВ

Стационарните бойлери разработени в многовариантна серия ОКН и ОКС позволяват икономична подготовка на БГВ с помощта на отделен източник на топлина.thermona3