Mora 6150 (2,5 kW)

Отоплява пространство до 50 м3


mora


Технически характеристики

mora

параметър Mora 6150

Мощност

2,5 kW

Регулиране на температура

термостат 10-32 °С

Потребление на гориво (земен газ)

0,307 m3/h

Потребление на гориво (пропан-бутан)

0,229 kg/h

Извеждане на газовете

през стена

размер А ширина

376 mm

размер B височина

552 mm

размер C дълбочина

172 mm

размер D

около 35

размер E

min 60 mm

размер F

404 mm

размер G

188 mm

размер H димоотвод

162 mm

размер I

35 mm

размер J

 44 mm

размер K

60 mm

Маса нето

12,3 kg