Mora 6140 (4,2 kW)

Отоплява пространство до 95 м3


mora


Технически характеристики

mora

параметър Mora 6150

Мощност

4,2 kW

Регулиране на температура

термостат 10-32 °С

Потребление на гориво (земен газ)

0,517 m3/h

Потребление на гориво (пропан-бутан)

0,385 kg/h

Извеждане на газовете

през стена

размер А ширина

682 mm

размер B височина

552 mm

размер C дълбочина

172 mm

размер D

около 47

размер E

min 90 mm

размер F

358 mm

размер G

341 mm

размер H димоотвод

162 mm

размер I

38 mm

размер J

49 mm

размер K

78 mm

Маса нето

20,3 kg